Leg er ikke bare leg

I den frie leg

- oplever barnet følelsen af being og belonging”være og høre til”
- øver barnet sig i at være en del af både store og små grupper
- efterligner barnet de voksne og danner egne erfaringer
- danner og vedligeholder barnet venskaber
- øve barnet sig i indlevelse og sociale kompetencer
- møde barnet følelser (glæde, begejstring, skuffelse, uenighed, vrede…)
- viser barnet hensyn og empati
- løser barnet problemer og konflikter i legen
- eksperimenterer og udfordrer barnet verden og dens naturlove
- øver barnet sig i nye færdigheder
- tænke i handlingsforløb og blive i samme rolle og historie over tid
- forklare egne ideer, samt modtage og implementere andres ideer i legen
- barnet lærer at forhandle om og planlægge et forløb
- barnet bearbejder oplevelser, kultur, følelser, ny viden…
- barnet bruger og udvikler sin fantasi, kreativitet og selvstændighed
- barnet lærer at disponerer over og forvalte egen tid hensigtsmæssigt
- danner sin identitet

De voksnes rolle
I den frie leg guider og støtter de voksne, barnet i at være i ovenstående læreprocesser.
- Nogle gange ”står den voksne bag barnet” – barnet finder selv løsninger/den voksne observerer barnets læreprocesser, nærmeste udviklingszoner og erfaringer. 
- Andre gange står den voksne ”ved siden af barnet” og hjælper barnet ind i legen/legerelationen ved at guide, give vejledning/sætninger og motivere til deltagelse.
- Andre gange står den voksne foran og ”bestemmer” en legerelation, som tilgodeser et enkelt barns eller en gruppes læreproces og erfaringer.

Legen inde

Fordeler børnene sig i vores forskellige legemiljøer, så den ene type leg ikke forstyrre den anden.

Ofte er der børn med i køkkenet til de huslige gøremål, som er en meget yndet og løftende aktivitet. Her er barnet en vigtig del af fællesskabet og betydningsfuld del af børnehavens hverdag.

Legen ude
Om eftermiddagen er vi primært ude.

Nogle dage laver vi praktiske opgaver; fejer, river, rydder op og ordner. Andre dage sysler vi med forberedelse til årstidsfester og andre temaer eller vi læser, tegner, bygger huler…

Ude er de voksne ofte de praktiske hjælpere, som får legen eller projektet til at lykkes, uden at være den bærende kraft. De voksne støtter barnets viljekraft uden at overtage barnets initiativ.