Sådan forløber ugen her hos os

Ugerytmen er delt op i


Aktiviteter for alle

- hvor de yngste spejler sig i de store
- hvor de store har den kulturbærende rolle
- hvor de store hjælper de yngre 
- hvor egen udvikling og kunnen bliver en synlig erfaring
- en ”familiær konstellation”, hvor barnet som søskende,kan erfare samspil med forskellige aldersgrupper

I aldersopdelte grupper

- hvor udfordringerne differentieres i forhold til barnets kunnen
- hvor der er bedre plads til, at det enkelte barns unikke væsen kan udfoldres
- hvor aktiviteter og udfordringer tager udgangspunkt i, hvad har børnegruppen brug for at erfare lige nu

I særlige fordybelsesgrupper
- her løftes børns udfordringer med særligt tilrettelagte aktiviteter
- fokuseret sprogstimulering 
- motorisk og sansemotorisk træning
- fokuseret personlig- og sociale læring

Dagen, ugen samt årsrytmen skifter mellem indåndende- og udåndende aktiviteter, som hver især bidrager med forskellige brikker til barnet udvikling og dannelse. Sangleg, eventyr og begyndelsen af spisesiutationen, hvor vi er stille, beskriver vi som den ”indåndende face”. Vi sørger for hele tide at veksle i en harmonisk rytme.

Pædagogerne ”går foran” i forhold til at holde dagens rytme og i forhold til aktiviteter som årstidsfester, hvor den voksne er den primært styrende og hvor børnene gennem forskellige roller og opgaver sætter deres eget aftryk.
Her er det den voksne der, med udgangspunkt i barnets perspektiv:
- bibringer barnet en oplevelse 
- skaber dannelsesnormer og er kulturbærer 
- der inspirerer til nye erfaringer
- der giver barnet mulighed for ny viden
Den styrende kraft er forventningens glæde og genkendelighed.

I de udåndende aktiviteter er det barnet der agerer og er selvstyrende. Det sker fx gennem den frie leg, hvor barnet folder sig ud på egne præmisser. Her er barnet ude i sine omgivelser.


Mandag: 
Turdag for de store, der går en lang tur og har madpakker med.
Fordybelsesdag for de yngre, som har hele børnehaven for sig selv.
Årstids- og pædagogiske aktiviteter.

Tirsdag: 

Tid til fordybelse; dialogisk læsning.Vi skærer grøntsagerne til morgendagens suppe.

Onsdag: 

Alle bager en bolle efter morgentegningen. Udedag med bålsuppe for alle.

Torsdag: 

Tid til fordybelse; dialogisk læsning.Vi skærer grøntsagerne til morgendagens suppe.

Fredag

Kreadag for alle, hvor vi snitter, syr, maler, filter....