Sådan forløber ugen her hos os

Ugerytmen er delt op i


Aktiviteter for alle

- hvor de yngste spejler sig i de store
- hvor de store har den kulturbærende rolle
- hvor de store hjælper de yngre 
- hvor egen udvikling og kunnen bliver en synlig erfaring
- en ”familiær konstellation”, hvor barnet som søskende,kan erfare samspil med forskellige aldersgrupper

I aldersopdelte grupper

- hvor udfordringerne differentieres i forhold til barnets kunnen
- hvor der er bedre plads til, at det enkelte barns unikke væsen kan udfoldres
- hvor aktiviteter og udfordringer tager udgangspunkt i, hvad har børnegruppen brug for at erfare lige nu

I særlige fordybelsesgrupper
- her løftes børns udfordringer med særligt tilrettelagte aktiviteter
- fokuseret sprogstimulering 
- motorisk og sansemotorisk træning
- fokuseret personlig- og sociale læring

Dagen, ugen samt årsrytmen skifter mellem indåndende- og udåndende aktiviteter, som hver især bidrager med forskellige brikker til barnet udvikling og dannelse. Sangleg, eventyr og begyndelsen af spisesiutationen, hvor vi er stille, beskriver vi som den ”indåndende face”. Vi sørger for hele tide at veksle i en harmonisk rytme.

Pædagogerne ”går foran” i forhold til at holde dagens rytme og i forhold til aktiviteter som årstidsfester, hvor den voksne er den primært styrende og hvor børnene gennem forskellige roller og opgaver sætter deres eget aftryk.
Her er det den voksne der, med udgangspunkt i barnets perspektiv:
- bibringer barnet en oplevelse 
- skaber dannelsesnormer og er kulturbærer 
- der inspirerer til nye erfaringer
- der giver barnet mulighed for ny viden
Den styrende kraft er forventningens glæde og genkendelighed.

I de udåndende aktiviteter er det barnet der agerer og er selvstyrende. Det sker fx gennem den frie leg, hvor barnet folder sig ud på egne præmisser. Her er barnet ude i sine omgivelser.

Ugerytmen  skifter lidt i forhold til årstiden.

Her i "Corona" perioden har børnene været delt i 2 grupper og det har vist sig at være til stor gavn for både børn og voksne. Derfor har vi valgt at bibeholde de 2 grupper, således at de mindste børn starter dagen indenfor i deres gruppe, hvor de har sangleg og samling, laver aktiviteter, går på tur m.m. over middag mødes de i haven sammen med de andre børn. Udegruppe børnene, de ældste børn bliver afleveret i vores have og her foregår aktiviteter såsom filtning, maling, bålmad og andre kreative sysler. vi benytter os meget af området omkring Åsen der ligger lige i vores baghave.