Kommende skolebørn

I Egernbo laver vi særlige aktiviteter for de største børn, som en forberedelse til livet i skolen. Både som en del af vores daglige rytme og som helt særlige dage og ture.

Vi tager på ture der er tilpasset de store børn. Vi øver os I at gå langt, vi taler om emner der rører sig i gruppen og om de ting som vi har fokus på i løbet af året, det kan f.eks. være omsorg og empati.

Vi deltager i Næstved kommunes brobygnings projekt, som foregår sammen med kommunes folkeskoler. 

Vi udfylder med forældrenes samtykke overleverings materialet i kommunikationsplatformen AULA på de børn der skal i kommune skoler.

For de børn der skal videre på privat skole, overleverer vi gerne barnet skriftligt eller pr. telefon, med forældres samtykke.

I område Syd har vi pr. 1. august 2021 besluttet at vi sprogtester alle børn når de er ca. 3,2 år, 4,2 år og igen året inden de starter i skole.