Vores sang og sanglegsrytme

I Egernbo følger vi en årsrytme med de sange og sanglege vi vælger. Det vil sige, at det vi synger om og det vi leger til morgensamling passer til årstiden og de temaer vi beskæftiger os med i vores pædagogik.

Vi synger de samme sange 14 dage i træk for at børnene får mulighed for at optage sangene på hver deres måde. De store børn kan ofte huske sangene fra året før og kan sangene fra første dag i perioden og kan herved med det samme deltage i de fagter og bevægleser der passer til de enkelte sange. Med en sangperiode på 14 dage er der god tid til både at lære teksterne, fagterne, undre sig og stille spørgsmål. Nogle gange fletter vi sangene ind i hinanden, så de passer sammen i et hændelsesforløb.

Herved vil børnene opleve et udvalg af sange tre gange gennem deres børnehavetid og på den måde får de viden og erfaringer helt uden at anstrenge sig.

Hvert år vil aldrig være helt identisk med det forrige år. Vi tager udgangspunkt i netop den børnegruppe vi har lige nu; hvad er alderssprædningen, hvad er børnene mest optaget af, hvad vil vi gerne formidle, hvordan udfordres de bedst og hvordan fanger vi deres opmærksomhed, så alle kan være deltagende, fanget og inspireret.

Hvis du har lyst til at synge med dit barn derhjemme kan du finde vores sange under fanebladet: Vores Rytmer.