Det eventyrlige eventyr

Hver dag fortælles eller spilles eventyr inden mad. Her kommer barnet dagligt i kontakt med et rytmisk, musisk og billedligt sprog. Hvert eventyr fortælles 14 dage i træk, så barnet kan tage sproget til sig og skabe sine egne indre billeder.

Gennem dialog og fortælling gøres nye ord og ord fra ”gammel tid” forståelige. Eventyrfortælling styrker barnets fantasi, fortællerevne og opmærksomhed.

Eventyret fortælles uden brug af bog og er lært udenad, dette giver en helt anden sproglig kvalitet i formidlingen til barnet.

Den første uge er det den voksne som formidler eventyret og den anden uge er det børnene selv, der spiller de forskellige roller eller er dukkefører. Disse roller er forbeholdt de 4-5 årige.