Snitning som kompetencegivende

I forhold til de 6 læreplanstemaer:

Sprog

Personlig udvikling

Natur og naturfænomener

Krop og bevægelse

Kulturelle udtryksformer og værdier

Sociale kompetencer

Detailplan:

Vores mål med aktiviteten snitning er at styrke koncentrationsevnen, vilje/vedholdenhed, kordinergsevnen, håndværksmæssig kunnen, den tilpassede  sociale adfærd, et varieret sprog, viden om naturfænomener, æstetiske udtryk.

Sådan vil vi gøre:

Aktiviteten er årstidsbestemt og vil foregå fra forår til efterår. Vi vil inddrage børnene i forberedelserne, med indhentning af træ og formidling i forhold til beskæring af grene, hvilke der er egnet og uegnet, hvor man må skære og hvordan. Vi taler om de forskellige træsorter og bruger og tydeliggør fagudtryk som: hassel, birk, grensaks, sav m.m.

Vi vil arbejde med forskellige ideer, som børnene også er medskaber på og opfordre til og giver ide til forskellige kulturelle udtryk, som at drenge godt kan lave noget med lyserødt, at en figur kan få turban eller slør på, at en figur kan have kasket og en anden strithår  o.s.v.

Koncentration og vedholdenhed er en stor del af opgaven og det kræver at barnet kan overholde sikkerhedsregler for at kunne deltage. Koordineringsevnen skal ofte opøves sammen med pædagogen.

Evalueringspraksis:

Vi bruger vores evalueringskemaer løbende og drøfter i plenum, om der skal ændres praksis i forhold til at opnå målene.

Forældresamarbejde og hjemmeopgaver:

Ide til forældreinddragelse kunne være, at snitte på en del af et forældremøde, hvor man efterfølgende kan give små hjemmeopgaver, hvor forældrene snitter hjemme med børnene. Det kunne f.eks. være de store børn snittede Mikaelssværd hjemme med forældrene, og bringer det hen i børnehaven.