Garderobens muligheder

Her er der mange erfaringer at hente

 

At blive motorisk selvhjulpen og bruge succesen herved til at løfte troen på egen kunne og selvværdet

Garderobetiden som en indadvendt aktivitet og et løft af de motoriske færdigheder og et boost af de personlige kompetencer

Vi inddrager alle de processer der er i garderoben

Vi vil lade børnene gøre alt det de kan selv, så vi ikke fratager dem succeser og erfaringer.

Når børnene ikke kan, bevarer vi et løft ved at sige:

”Det kan du ikke endnu”, så barnet bevarer lysten til at prøve og oplever at al ny tilegnelse er en proces.

Vi voksne vil være tæt på og guide børnene ind i deres  næste udviklingszone.

De  personlige kompetencer

At opleve succeser ved at kunne så meget som muligt selv

Alle børn skal have en tro på egen kunnen

Udvikle lysten til at hjælpe sig selv og andre, når udfordringen bliver for stor

Sproglige kompetencer

I garderoben er der rum for snak med den enkelte og mange skift i dialogen

Her er mulighed for udvikling af forskellige sproglige strategier, ordforråd, forholdsord, sætningsopbygning osv.

At skabe en kultur hvor alle børn oplever at blive mødt i deres nærmeste udviklingszone

At børnene bliver selvhjulpne i at tage tøj af og på.

At børnene kan holde orden på deres plads i garderoben

At kunne gebærde sig i en situation (et krav), hvor der er et mål (at tage tøj af/på) samtidig med at det er fristende at lege og løbe rundt i det store dejlige rum.

I garderoben er vi alle i samme båd – vi har samme mål

Her er mulighed for at øve sig i forskellige motoriske udfordringer og der er mulighed for mange succeser.

Motoriske færdigheder

Lære at bruge sin finmotorik til at tage tøj af og på

Lære at koordinere forskellige bevægelser

Personlige kompetencer

Lære at gøre noget selv om man ikke har lyst

Lære at koncentrere sig i kortere tid i situationer man ikke selv har valgt

Lære at være opmærksom, når der er nogen der fortæller en noget

Sproglige kompetencer

Opleve at kunne udtrykke sig, når man har brug for hjælp og at blive hørt

Opleve glæden ved at være i dialog med de andre bør og de voksne