Sådan folder læreplanernes sig ud her os

Den styrkede pædagogiske læreplan!

Siden 2004 har alle dagtilbud i Danmark skullet arbejde med børns læring med udgangpunkt i en pædagogisk læreplan. Som en del af den pædagogiske læreplan har dagtilbud skullet opstille mål for børns læring inden for 6 centralt fastsatte læreplanstemaer. Som led i at styrke kvaliteten i dagtilbud blev det som en del af dagtilbudaftalen Stærke dagtilbud - alle skal med i fællesskabet fra 2017 aftalt, at der skulle udarbejdes en ny lovgivningsmæssig ramme for arbejdet med den pædagogiske læreplan i dagtilbud. De nye regler om den pædagogiske læreplan blev vedtaget i folketinget i maj 2018.

I Næstved kommune er vi lige nu ved at uddanne såkaldte "fyrtårne" . Det er pædagoger der har gennemgået en uddannelse på UCSJ Absolon, der fremover skal være tovholder i at få den nye styrket læreplans arbejdet hjemme i deres pågældende institutioner.

I 2019 har vi haft børnefællesskaber i fokus og 2020 skal vi have fokus på børns leg.