Barndommen har en værdi i sig selv

Barnet har ret til at vokse op i et miljø, hvor barndommen har en værdi i sig selv. Denne periode i barnets liv, er begyndelsen i ”livets skole”. Børnehavelivet må ikke isoleret set, være en forberedelse til skolen.

Vi ser begrebet ”læring”, som noget man må forholde sig til ud fra det hele menneske, som ud fra Rudolf Steiners pædagogik er beskrevet som det ”fysiske legeme – den følende sjæl og det tænkende menneske”.

I Egernbo arbejder vi på at skabe rammer som gør, at barnet ud fra sig selv, gennem de evner, erfaringer og muligheder det har med sig, får det bedst mulige grundlag til først at gribe og siden begribe verden, bl.a. ud fra det vi tilbyder. De erindringer og erkendelser vi skaber med barnet, er med til at danne grundlag for, hvordan barnet møder nye læringsmuligheder. 

Det er vigtigt, at barnet vokser op i stemningen: ”Verden er god” og ”Jeg er anerkendt og har indflydelse”.
Barnet er i dets didaktik et efterlignende væsen. Det lever sig ind i livet ved at efterligne sine omgivelser. Lige fra den første mimik spejles, når det rejser sig og går, når modersmålet læres, til det at forholde sig til andre mennesker. Det er barnets måde at gribe og begribe verden på. Barnet efterligner alt fra dets omgivelser; det miljømæssige, kulturelle og sociale. Det barnet møder præger dets liv og færden og skaber dets erfaringer og konstitution. Mødes barnet med interesse, nærvær, anerkendelse og empati, gives det muligheden for selv at udvikle disse kompetencer.

Barnet er som et stort sanseorgan, et sansende væsen, der ikke fra start er parat til at værne sig mod de indtryk, der kommer det i møde. Derfor ser vi det som væsentligt at barnet stimuleres på en måde, så dets sanseindtryk skaber en udvikling der er i tråd med der hvor barnet er og hvad barnet kan optage på en positiv måde. 

Vi mener at læring har brug for tid til at hæfte sig/blive optaget. Derfor er ro og et overskueligt miljø, hvor, sanserne ikke bliver overstimuleret, vigtig for barnet i dets udvikling. Barnet skal have tid til, for sig selv og i samvær med jævnbyrdige, at afprøve og danne erfaring med nye kundskaber. Barnet må have ro til at fordøje sanseindtryk, for igennem roen, bliver stimuleringen til ny erfaringsdannelse.

Gennem oplevelser i naturen, de fire elementer; jord – vand – luft og ild og leg med naturmaterialer, en sund, nærende kost, der er indbydende med gode varierende smagsindtryk, struktur og farver, ønsker vi at give barnet flest mulige ægte og naturlige sanseindtryk.