Overgange mellem vores aktiviteter

Oprydning

Når det er tid til oprydning, ringer den, der har frugt og boller med den dag, med klokken og alle synger ”Ting tinge-ling, hver ta’r en ting…” Overgangen gøres blød, og børnene bliver mindet om at alle tager del i det fælles projekt, at rydde op.

Nogle dage får børnene bestemte opgaver, andre dage er en stor og en ”lille” fælles om en opgave. Når alt ting har en plads og legemiljøerne er ryddet fint op, højner det kvaliteten i legene.

Vi ønsker at oprydningen ikke kun er en sur pligt, men en opgave, hvor alle hjælper hinanden, så vi sammen kan komme videre til næste spændende del af dagen.

Når børnene går hjem om eftermiddagen har vi en regel om at man rydder 3 ting op på legepladsen såvel som indenfor, det sender et signal om at nu er man færdig med at være i børnehave, så rydder man lidt op og går hjem til sin familie.