Som i resten af Næstved Kommunes dagtilbud føres der pædagogisk tilsyn.

I Næstved kommune samarbejder vi på tværs af faggrupper. Det vil sige at vi har mulighed for at inddrage ergoterapeuter, talepædagoger, specielvejledere, psykologer m.m i vores børnebetragtninger.