Information fra bestyrelsen og forældrerådet

Egernbo er repræsenteret i forældrebestyrelsen i område syd.