Information fra bestyrelsen og forældrerådet

Forældrerådet i Egernbo består at 3-4 forældre repræsentanter, samt 2 selvsupplerende repræsentanter, 1 personalerepræsentant samt den daglige leder der er referent.