Rytmer, gentagelse og genkendelighed

I Egernbo er dagen, ugen og året bygget op omkring en fast rytme, som hver dag bestræbes på at holdes med små justeringer og tilpasninger. Rytmen skaber en genkendelighed og forudsigelighed, som giver tryghed og overskud hos barnet, så det kan udvikle sig harmonisk. 

Den daglige rytme veksler mellem indendørs- og udendørs pædagogiske aktiviteter, hvor barneperspektivet spiller ind og sætter sit aftryk.

Ugerytmen er delt op i
 

Aktiviteter for alle
- hvor de yngste spejler sig i de store
- hvor de store har den kulturbærende rolle
- hvor de store hjælper de yngre 
- hvor egen udvikling og kunnen bliver en synlig erfaring.

I aldersopdelte grupper.

Hasselnødderne for de yngste børn og Brombærrene for de ældste børn.
- hvor udfordringerne differentieres i forhold til barnets kunnen
- hvor der er bedre plads til, at det enkelte barns unikke væsen kan udfoldes
- hvor aktiviteter og udfordringer tager udgangspunkt i, hvad har børnegruppen brug for at erfare lige nu

I særlige fordybelsesgrupper
- her løftes børns udfordringer med særligt tilrettelagte aktiviteter
- fokuseret sprogstimulering 
- motorisk og sansemotorisk træning
- fokuseret personlig- og sociale læring

Dagen, ugen samt årsrytmen skifter mellem indåndende- og udåndende aktiviteter, som hver især bidrager med forskellige brikker til barnet udvikling og dannelse. Sangleg, eventyr og begyndelsen af spisesitationen, hvor vi er stille, beskriver vi som den ”indåndende face”. Vi sørger for hele tide at veksle i en harmonisk rytme.

Pædagogerne ”går foran” i forhold til at holde dagens rytme og i forhold til aktiviteter som årstidsfester, hvor den voksne er den primært styrende og hvor børnene gennem forskellige roller og opgaver sætter deres eget aftryk.
Her er det den voksne der, med udgangspunkt i barnets perspektiv:
- bibringer barnet en oplevelse 
- skaber dannelsesnormer og er kulturbærer 
- der inspirerer til nye erfaringer
- der giver barnet mulighed for ny viden
Den styrende kraft er forventningens glæde og genkendelighed.

I de udåndende aktiviteter er det barnet der agerer og er selvstyrende. Det sker fx gennem den frie leg, hvor barnet folder sig ud på egne præmisser. Her er barnet ude i sine omgivelser.