Feriepasning

Egernbo er en kommunal børnehave og har samme lukkedage og feriepasning som alle andre kommunale børnehaver.

En forudsætning for, at der kan holdes lukket i en daginstitution er, at der er tale om dage, hvor der sædvanligvis ikke kommer mange børn i forvejen. Kommunerne skal fastsætte et kriterium for, hvornår der er tale om lavt fremmøde. I Næstved Kommune er dette fastsat til 40 % af de indskrevne børn.

 

Næstved Byråd har besluttet at daginstitutioner holder lukket:

 

 

  • Sommerferie i 2021 uge 28, 29 og 30 
  • Lukkeugerne i sommerferien placeres sådan, at der altid er en uge inden skolerne starter. Det vil betyde, at der i nogle år vi være lukket i ugerne 28, 29 og 30 og i andre år i ugerne 29, 30 og 31.
  • Fra og med den 24. december til og med den 1. januar
  • Der vil blive sørget for, at der er pasningsmulighed for dem, som har brug for plads på lukkedagene – dog ikke den 24. december og den 5. juni (Grundlovsdagen). Der kan være forskel på, hvilke institutioner der holder åbent på de forskellige dage. 

 

Der vil være mulighed for pasning, hvis du/i har et behov for dette.

Der er to institutioner der holder åbnet. I Område Syd By er det Diget på Parkvej 142 som er Fællespasningshus og i Område Syd Land er det hhv. Stjernehøjen på Mogenstrup Parkvej i Mogenstrup og Evigglad på Lovvænget 3 i Lov. Der holdes åbent på skift og det vil kunne ses på Kommunens hjemmeside, hvilket et af husene der har åbent indeværende år.

To gange årligt holder vi pædagogisk dag. Her opfordrer vi til, at I som forældre finder en anden pasning. Vi vil kunne tilbyde alternativ pasning, hvis I ikke kan finde anden løsning.