Der blev ikke fundet nogen elementer
I Egernbo har vi et forældreråd, der består af 3 forældre repræsentanter, 2 suppleanter, 1 personale repræsentant, 1 daglig leder, samt 2 selvsupplerende medlemmer. Vi holder forældrerådsmøde ca. 1. gang om måneden.